Etykieta w biznesie – import z Chin

spotkanie biznesoweW dzisiejszych czasach China stały się drugą największą gospodarką na świecie. Mimo licznych głosów o jej rychłym upadku, na razie nie widać żadnych niepokojących przesłanek, by tak się stało w najbliższej przyszłości. Upadek chińskiego kolosa miałby bowiem negatywny wpływ na rozwój wszystkich innych pozostałych państw na świecie, które zawiązały już jakiekolwiek relacje biznesowe z tym azjatyckim gigantem. Import z Chin najwyraźniej już zawsze będzie napędzał rozwój gospodarczy setek państw na pozostałych kontynentach. Co zatem zrobić, aby relacje z tym kolosem były sprzyjające dla obydwu storn? W kontaktach z krajami azjatyckimi niezbędną rolę odgrywa zachowanie odpowiedniej etykiety biznesu, która jest świadectwem poszanowania obcej kultury.

Inwestorzy wkraczający na rynek azjatycki powinni pamiętać o zachowaniu szacunku wobec chińskiego potentata. Brak odpowiedniej kultury może skutkować nieprzyjemnymi sytuacjami w kontakcie z azjatyckimi reprezentantami. W kulturze chińskiej bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej hierarchii i godności wobec przełożonych. Zawiązując nowe znajomości biznesowe pamiętajmy o serdecznym przywitaniu się i przedstawieniu. O odgórnie narzuconej etykiecie powinniśmy pamiętać również podczas prowadzonych spotkań i negocjacji. Chińczycy przywiązują do niej szczególnie duża wagę, znacznie bardziej niż rodowici Europejczycy lub Amerykanie. Pogwałcenie pewnych praw i nakazów, może wiązać się dla nas z negatywnymi konsekwencjami, których skutki odczujemy po opuszczeniu sali spotkania. W kontaktach biznesowych niezbędny jest profesjonalizm i wysoka kultura osobista, świadcząca o poszanowaniu swojego rozmówcy.