Import z Chin – Jak bezpiecznie transportować towary?

Transport drogą morską z ChinPodczas spotkań biznesowych w całości poświęconych nawiązywaniu relacji biznesowych z chińskimi producentami, bardzo często podejmuje się zagadnienie bezpiecznego importu towarów. Inwestorzy wymieniają między sobą doświadczenia, jakiego typu środek transportu gwarantuje bezpieczną dostawę zamówionych produktów na miejsce docelowe. Inwestorzy wymieniają między sobą również kontakty do zaufanych firm logistycznych, które posiadają w swojej ofercie usługę transportu towarów nawet z najdalszych terenów Azji. Z dyskusji wynika bardzo często jeden wniosek – import z Chin uzależniony jest często od prywatnych doświadczeń.

Zdecydowanie w przeważającej mierze do najbardziej popularnych środków transport w odniesieniu do terenów chińskich zaliczany jest transport morski. To właśnie statki gwarantują najszybszy i najbardziej bezpiecznym, jak na owe czasu dowóz towarów do Europy. Obecnie statki z Chin są w stanie przetransportować towary do portu w Gdyni lub w Gdańsku w przeciągu 4 do 6 tygodniu. Zdaje się, że w najbliższych latach okres ten ulegnie znacznemu skróceniu. Obecnie, na rynku polskim panuje jednak ogromna konkurencja wśród firm spedycyjnych. Coraz częściej wielkie przedsiębiorstwa zagraniczne decydują się na ulokowanie oddziałów swojej firmy właśnie na terenie polskim, ponieważ dla wielu z nich stanowi to strategiczny teren w samym Centrum Europy. Polska staje się bardzo ważnym punktem strategicznym w handlu. To właśnie przez te tereny przebiega główny szlak wymiany towarów miedzy Wschodem i Zachodem Europy.